Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na Zasady korzystania z plików cookies.

Zadzwoń lub napisz do nas!
Porady i Newsy

Regulamin stosowania kodu rabatowego na skrzynki E2

§ 1

Postanowienia Ogólne.

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Promo E2” jest Prohaccp Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-663, ul. Karola Olszewskiego 32, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydz. Gospodarczy, pod numerem KRS 0000351322 , NIP 657-284-86-39, REGON 260412422, e-mail: biuro@prohaccp.pl, zwanym dalej PROHACCP.

 2. Niniejszym Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji i określa prawa i obowiązki Uczestników Promocji tj. Użytkowników sklepu internetowego sklep.prohaccp.pl

 3. Użyte w niniejszym Regulaminie Promocji zwroty oznaczają:

 4. Niniejszy Regulamin – Regulamin Promocji „Promo E2”, dostępny w Serwisie;

 5. Regulamin Ogólny – Regulamin Świadczenia Usług przez PROHACCP, dostępny w Serwisie;

 6. Polityka Prywatności – dokument dostępny w Serwisie;

 7. Serwis – sklep internetowy prowadzony przez PROHACCP pod adresem sklep.prohaccp.pl, udostępniony Użytkownikom za pomocą sieci Internet, umożliwiający zapoznanie się z ofertą produktową PROHACCP;

 8. Kod promocyjny – kod, który Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem mailingu (Newsletter), stanowiący upust procentowy, uprawniający jego posiadacza do wykorzystania go podczas składania zamówienia w Serwisie.

§ 2

Zasady realizacji kodu promocyjnego.

1.         Kod promocyjny wynosi 26% i dotyczy wyłącznie Wykrywalnych skrzynek E2 (P1000)

2.         Kupujący otrzymuje w związku z tym obniżkę ceny na te skrzynki. Wykorzystując Kod promocyjny wartość zamówienia – przy wykorzystaniu Kodu promocyjnego – zostanie obniżona 26%;

3.         Kod promocyjny można wykorzystać wielokrotnie w okresie trwania promocji.

4.         Kod promocyjny nie obejmuje kosztów wysyłki.

5.         Darmowa wysyłka dla zamówień powyżej 500 zł netto.

 

§ 3

Czas trwania promocji.


Promocja trwa w okresie 16.05.2022r. – do 30.06.2022 (dalej: Okres Promocji). Z zastrzeżeniem szczegółowych warunków wskazanych w Niniejszym Regulaminie, Kody promocyjne mogą zostać wykorzystane jedynie w Okresie Promocji.

§ 4

Postanowienia końcowe.

 1.  Kod promocyjny, o którym mowa w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami i upustami.
 2. W zakresie nieuregulowanym, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego.

 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wymiany wartości posiadanych Kodów na środki pieniężne lub jakiekolwiek przedmioty. Kody promocyjne nie są oprocentowane.

 4. Reklamacje dotyczące spraw związanych z kodami promocyjnymi oraz w pozostałym zakresie dotyczącym Organizatora, należy składać Organizatorowi na zasadach określonych w § 11 Regulaminu Ogólnego.

 5. Wszelkie obciążenia podatkowe wynikające z otrzymanego i wykorzystanego Kodu promocyjnego obciążają Użytkownika, który z niego skorzystał.

 6. PROHACCP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji tylko z ważnych powodów, jednak zawsze bez wpływu na treść już nabytych praw.

 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2022 r. i obowiązuje do 30.06.2022 r., chyba że PROHACCP wcześniej odwoła jego obowiązywanie (co nastąpi z poszanowaniem praw nabytych przez Użytkowników).