Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na Zasady korzystania z plików cookies.

Zadzwoń lub napisz do nas!
Porady i Newsy

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.prohaccp.pl

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.      Sklep internetowy PROHACCP, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.prohaccp.pl prowadzony jest przez PROHACCP Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-663, ul. Tomasza Ruśkiewicza 8, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydz. Gospodarczy, pod numerem KRS 0000351322 , NIP 657-284-86-39, REGON 260412422, Numer BDO: 000046683

2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu www.sklep.prohaccp.pl i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

1.      Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.      Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

3.      Przedsiębiorca na prawach konsumenta  - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu w sklepie produktów nie mających związku z jej działalnością zawodową, czyli umowa sprzedaży zawarta na odległość nie ma zawodowego charakteru.

4.      Klient - każdy podmiot  (Konsument, Przedsiębiorca i Przedsiębiorca na prawach konsumenta), dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

5.      Sprzedawca - PROHACCP Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-663, ul. Tomasza Ruśkiewicza 8, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydz. Gospodarczy, pod numerem KRS 0000351322 , NIP 657-284-86-39, REGON 260412422, Numer BDO: 000046683

6.      Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.sklep.prohaccp.pl

7.      Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8.      Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

9.      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10.   Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone  dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

11.   Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

12.   Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13.   Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także miejsce gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

14.   Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15.   Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.      Adres Sprzedawcy: PROHACCP Sp. z o.o.  ul. Tomasza Ruśkiewicza 8, 25-663 Kielce

2.      Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@prohaccp.pl

3.      Strona internetowa Sprzedawcy: www.prohaccp.pl

4.      Numer telefonu Sprzedawcy: 41 343 10 74, 514 039 502

5.      Numer fax Sprzedawcy: 41 260 72 72

6.      Numer rachunku bankowego Sprzedawcy w PLN 57 1090 2040 0000 0001 3114 2830  Santander Bank Polska

7.      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym regulaminie oraz na stronie internetowej Sprzedawcy.

8.      Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16 w dni robocze.

9.      Sprzedawca będzie odpowiadał mailowo do Klienta w godzinach od 8-16 w dni robocze, chyba że będą to odpowiedzi automatyczne wysyłane ze Sklepu.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

1.      Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu MS Edge, Firefox 68.x, Chrome 72.x, Safari 10.x, Opera 60.x oraz nowsze wersje tych przeglądarek w systemach operacyjnych: Windows 7 oraz nowszych, MacOS X 10.10 oraz nowszych, iOS od wersji 10 i Android od wersji 7.0,

2.      Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3.      Włączona obsługa plików cookies,,

4.      Minimalną obsługiwaną rozdzielczością jest 320 pikseli.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub  niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta ze Sklepem internetowym.

2.      Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3.      Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest tylko po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

4.      Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto wyświetlanymi jako cena główna. Cena brutto, zawierająca podatek VAT, jest podana w karcie danego produktu.

5.      Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za wybrane produkty oraz koszt transportu o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.      Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres e-mail, hasło oraz zaakceptować Regulamin Sklepu  www.sklep.prohaccp.pl

2.      Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.

4.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

5.      Zakładając konto oraz dokonując zakupów w sklepie www.sklep.prohaccp.pl Klient akceptuje niniejszy regulamin.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.      Zalogować się do Sklepu

2.      Wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”

3.      Kliknąć przycisk “Realizuj zamówienie” aby przejść do podsumowania zamówienia.

4.      Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie oraz wybrać sposób dostawy z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

5.      Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma powiadomienie e-mail, o podsumowaniu złożonego zamówienia

6.      Jeśli klient nie otrzyma potwierdzenia  zamówienia w ciągu 24 godzin (dni robocze) to powinien się z nami skontaktować i upewnić czy zamówienie dotarło.

 

§ 8

Metody dostawy oraz formy płatności

 

1.      Towar do Klienta jest wysyłany poprzez zewnętrzne firmy kurierskie, z którymi współpracuje Sprzedawca.

2.      Zamówienia ze Sklepu są dostarczane tylko na terenie Polski.

3.      Możliwy jest odbiór osobisty, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym.

4.      Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

- kartą kredytową/ płatniczą - należność pobierana za pośrednictwem serwisu Przelewy24

- szybkim przelewem bankowym - należność pobierana za pośrednictwem serwisu Przelewy24

- płatność BLIK - należność pobierana za pośrednictwem serwisu Przelewy24

- bezpośrednim przelewem – przedpłata, na numer konta podany na stronach Sklepu sklep.prohaccp.pl

- Za pobraniem - należność pobierana przez kuriera w momencie doręczenia przesyłki do Klienta.

- Płatność z odroczonym terminem  – płatność dostępna tylko dla Klientów, którym Sprzedawca wcześniej udostępnił ten rodzaj płatność lub udzielił akceptacji na takie warunki płatności. W uzasadnionych sytuacjach, gdzie Klient nie będzie wywiązywał się z terminowych płatności, Sprzedawca może cofnąć zgodę na płatności z odroczonym terminem.

 

§ 9

Realizacja zamówienia

 

1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia  w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.      Po złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie,  zostaje wysłane Podsumowanie Zamówienia na adres email podany przy składaniu zamówienia, co niestanowi jeszcze potwierdzenia realizacji tego zamówienia.

3.      W zależności od wybranej opcji płatności lub dostawy, klient będzie otrzymywał kolejne  informacje na adres e-mail, o bieżącym statusie swojego zamówienia lub będzie mógł sprawdzać statusy zamówienia na swoim Koncie Klienta

4.      Z chwilą przekazania zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, z zastrzeżeniem § 9 p.3

5.      W przypadku wyboru przez Klienta:

a.   płatności przelewem, płatności elektronicznych w tym BLIKiem albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.  płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

6.      Dla  towarów dostępnych na magazynie, jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Zamówienie zostanie wysłane przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych (w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem licząc do potwierdzenia e-mail przez Sprzedającego przyjęcia do realizacji) lub w przypadku przedpłaty od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy,

7.      W przypadku towarów o statusie "Na zamówienie" Klient jest   indywidualnie  informowany o przewidywanym czasie wysyłki zamówienia. O dostępności produktu klient jest informowany na stronie danego produktu lub  poprzez wiadomość email, wysłaną na adres podany w zamówieniu.

8.     W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Zamówienie będzie gotowe do odbioru przez Klienta w terminie ustalonym indywidualnie ze Sprzedający, jednak nie wcześniej niż 24 godziny (dni robocze) od potwierdzenia email o  realizacji. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie  poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości na adres  e-mail na podany w trakcie składania zamówienia lub telefonicznie na podany numer. Odbiór osobisty jest możliwy w dni robocze w godzinach od 8 -16.

9.      W przypadku zamówienia Produktów o różnych statusach dostępności, termin dostawy całego Zamówienia jest ustalany indywidualnie z Klientem telefonicznie lub mailowo.

10.   W sytuacji gdy zrealizowanie zamówienia jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od  PROHACCP Sp. z o.o, lub siły wyższej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Klientem, nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Klient otrzyma zwrot należności za opłacone zamówienie.

11.   Dostawa Zamówienia odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

12.   Klient jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanej przesyłki, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie transportu. W szczególności Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb zabezpieczających przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia, plomby lub taśmy są uszkodzone a zakupiony towar jest uszkodzony lub niekompletny – Klient powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody w którym będzie zawarty opis uszkodzeń lub braków, godzina i data doręczenia przesyłki ewentualnie powinien odmówić przyjęcia przesyłki. Klient powinien również niezwłocznie poinformować PROHACCP SP. z o.o., o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub mailowo.

13.   Klient jest zobowiązany aby po przyjęciu przesyłki, sprawdzić poprawność przesłanych produktów, zgodność co do rodzaju produktów, ilości, kolorów, itp. Wszelkie niezgodności i odstępstwa od złożonego zamówienia klient powinien zgłosić do PROHACCP Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki. Po tym czasie PROHACCP Sp. z o.o, zastrzega sobie prawo do odmowy wymiany lub dosłania brakujących produktów, w szczególności jeśli klient otrzymał przesyłkę która nie nosiła śladów uszkodzeń.

14.   Przy zamówieniach powyżej 5000,00 zł brutto  nie ma opcji płatności  za pobraniem tylko przedpłata.

15.   PROHACCP Sp. z o.o, wystawi fakturę VAT do każdego zakupu w Sklepie internetowym sklep.prohaccp.pl

16.   Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

17.   Anulowanie zamówienia przez Klienta, może nastąpić tylko pisemnie lub poprzez e-mail.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.      Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta i wszelkie zapisy w § 10 niniejszego Regulaminu dotyczą tylko wyżej wymienionych.

2.      Klient, z zastrzeżeniem § 10, punkt 1, korzystający z Prawa do odstąpienia umowy może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

3.      Zwracany w takim trybie produkt, zostanie przyjęty gdy zostanie przysłany  w stanie niezmienionym, bez widocznych śladów użytkowania i jeśli to możliwe w oryginalnym opakowaniu.

4.      Bieg terminu określonego w ust. 2 rozpoczyna się od dostarczenia Zamówienia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

5.      W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 2 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

6.      Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez niego oświadczenia przed upływem tego terminu.

7.      Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

8.      W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.      Skutki odstąpienia od Umowy:

a.   W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.   Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
z powrotem .

e.  Klient powinien odesłać Produkt/ Produkty pokrywając koszty transportu na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.   Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.   Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.   Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

a.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkty z Logo firmowym Klienta, produkty z naniesionym grawerem/nadrukiem, produkty wykonane według indywidualnego projektu klienta, itp.)

b.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,( produkty z wykonanym grawerem / drukiem na zamówionym produkcie)

e.  w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

§ 11

Reklamacje

 

1.      Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone na co Przedsiębiorca wyraża zgodę przez akceptację Regulaminu (art. 558 § 1 kc).

2.      Reklamacji podlegają produkty zakupione w firmie PROHACCP Sp. z o.o.

3.      Reklamację należy zgłosić pisemnie, telefonicznie  lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4.      Sprzedawca w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, potwierdzi że dana reklamacja wpłynęła do firmy. Jeśli klient nie otrzyma takiego potwierdzenia, powinien ponowić zgłoszenie reklamacji aby upewnić się ze dana reklamacja wpłynęła do Sprzedawcy

5.      Szczegóły rozpatrywania reklamacji będą indywidualnie ustalane z danym klientem, jeśli chodzi o czas, sposób rozwiązania reklamacji ( naprawa, wymiana, zwrot kosztów lub inne) czy konieczności odesłania produktów.

6.      Czas rozpatrywania reklamacji jest uzależniony od rodzaju reklamacji i może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedawca będzie musiał wykonać dodatkowe testy,  uzyskać dodatkowe informacje od producenta lub podwykonawcy dotyczące reklamowanego produktu. Klient będzie na bieżąco informowany o takiej konieczności.

7.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość iż do rozpatrzenia reklamacji, będzie konieczne przeprowadzenie wywiadu z Klientem w sprawie reklamowanego produktu, odesłanie reklamowanego produktu , przesłanie zdjęć lub filmów reklamowanego produktu lub przeprowadzenie testów na reklamowanym produkcie.

 

§ 12

Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/a danych osobowych jest PROHACCP Sp. z o.o. z siedzibą w 25-663 Kielce, ul. Tomasza Ruśkiewicza 8, NIP:657-284-86-39; REGON: 260412422, e-mail: biuro@prohaccp.pl

2.      W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się: e-mail biuro@prohaccp.pl , tel. 41 343 10 74 lub 514 039 502

3.      Dane osobowe, przekazane w formularzu zamówień podczas składania zamówienia w sklepie sklep.prohaccp.pl oraz telefonicznie lub mailowo do firmy PROHACCP Sp. z o.o., będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, mailową lub telefoniczną przy realizacji zamówienia, komunikacji z klientem w sprawie danego zamówienia , prawidłowej wysyłki towaru, oraz do przeprowadzenia ewentualnego procesu reklamacji lub windykacji.

4.      Pan/i może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter), sklepów internetowych: sklep.prohaccp.pl, 5s-megastore.pl, wykrywalne.pl a także inne informacje handlowe wysyłane przez firmę PROHACCP Sp. z o.o.

5.      Pan/i może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie poprzez kliknięcie w link rezygnacji w otrzymanym Newsleterze lub poprzez wysłanie maila na adres: biuro@prohaccp.pl lub telefonicznie 41 343 10 74

6.      Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7.      Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8.      Pani/a dane osobowe przekazane podczas składania zamówienia są niezbędne do prawidłowego zrealizowania danego zamówienia. Odmowa podania danych może wiązać się z brakiem możliwości zrealizowania złożonego zamówienia.

9.      Pani/a dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, wynikiem czego mogą Państwo otrzymywać odpowiednie newslettery oraz inne informacje marketingowe.

10.   Pana/i zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez usunięcie konta lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@prohaccp.pl z adresu mailowego, którego zgoda dotyczy.

11.   Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy, z którymi PROHACCP Sp. z o.o. współpracuje na podstawie odpowiednich umów lub porozumień, aby móc w pełni i prawidłowo zrealizować dane zamówienie. Obsługa tych firm jest w zakresie:

• obsługi informatycznej

• obsługi księgowo-finansowej

• obsługi transportowej

• obsługi marketingowej

Od wszystkich podmiotów do których przekazywane są dane osobowe, wymagamy zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa informacji.

12.   Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego.

13.   PROHACCP Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo danych osobowych poprzez stosowane środki techniczne oraz organizacyjne , mające na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto PROHACCP Sp. z o.o. dba o to , żeby informacje osobowe były:

• poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

• uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

• adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

• dokładne i aktualne,

• nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

• przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

• bezpiecznie przechowywane.

§ 13

Postanowienia końcowe

 

1.      Umowy zawierane poprzez Sklep www.sklep.s[prohaccp.pl zawierane są w języku polskim.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – oraz w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.      Wszystkie wymienione produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacyjnych i są lub mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

5.      Kolory i wielkość produktów na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych kolorów i rozmiarów.