Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na Zasady korzystania z plików cookies.

Zadzwoń lub napisz do nas!
Porady i Newsy
ŚLAD WĘGLOWY PROHACCP

ŚLAD WĘGLOWY PROHACCP

51% - O TYLE OBNIŻYLIŚMY ŚLAD WĘGLOWY PROHACCP W LATACH 2019-2021

Dzięki wielu rozwiązaniom ekologicznym zastosowanym w nowej siedzibie firmy, właściwemu recyklingowi odpadów, a także wielu innym EKO działaniom wprowadzonym w naszej organizacji można zauważyć, że między rokiem 2019 a rokiem 2021 obniżyliśmy ślad węglowy ( Zakres 1 +2) z 89,4 ton do 63,9 ton, co stanowi obniżkę o 29%.

Jeżeli uwzględnimy jednak, że w tym okresie dochody firmy wzrosły o 31%, to ślad węglowy w przeliczeniu na jednostkę sprzedaży została obniżony o 51%.

I TO JESZCZE NIE JEST KONIEC…

Ze względu na ilość produktów i złożoność procesów ślad węglowy dla zakresu 3 nie został policzony do chwili obecnej - materiały w opracowaniu.

Co to jest ślad węglowy?

Rosnące stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze jest bezpośrednią przyczyną zmian klimatu. To właśnie zmiany klimatu są największym zagrożeniem humanitarnym, ekonomicznym i ekologicznym dla współczesnego świata.

Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez osobę , organizację wydarzenie lub produkt.

Ślad węglowy obok śladu wodnego jest rodzajem śladu ekologicznego (środowiskowego).

Miarą śladu węglowego jest tCO2e – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Ślad węglowy organizacji obejmuje emisje spowodowane przez wszystkie jej działania. W uproszczeniu są to:
• Zakres 1 organizacji - czyli emisje bezpośrednie pochodzące ze spalania paliw w źródłach, które są własnością organizacji (np. zużycie benzyny w samochodach służbowych lub zużycie oleju opałowego) oraz emisje powstałe w prowadzonych procesach technologicznych,
• Zakres 2 organizacji - obejmujący emisje pośrednie (energetyczne), które powstały w wyniku wytwarzania energii elektrycznej, energii cieplnej, pary technologicznej czy chłodu, które organizacja importuje,
• Zakres 3 organizacji - najbardziej złożony, który dotyczy pozostałych emisji pośrednich, będących poza kontrolą organizacji, ale uwzględniający cały łańcuch wartości.

Po co liczymy ślad węglowy?

Przedsiębiorcy na całym świecie – także w Polsce – decydują się na obliczanie śladu węglowego z różnych powodów.
• Liczenie śladu węglowego to podstawowy krok w kierunki redukcji emisji. Spadek emisji zanieczyszczeń wpływa na jakość środowiska. W konsekwencji zoptymalizowania procesu produkcji i łańcucha dostaw możliwe jest zredukowanie śladu węglowego o tysiące ton rocznie, co przekłada się na spowolnienie zmian klimatycznych.
• Efekt redukcji śladu węglowego nie pozostaje bez echa. Konsumenci doceniają działania proekologiczne i chętnie identyfikują się z daną marką.
• Odpowiednia polityka mająca na celu zmniejszenie śladu węglowego w firmie to także możliwość wygenerowania oszczędności. Urządzenia wielofunkcyjne, energooszczędne rozwiązania i usługi, właściwy recykling odpadów – te wszystkie praktyki pozwalają każdego roku pozostawiać w kasach firm na całym świecie miliony dolarów.

Okazuje się zatem, że bycie EKO wcale nie musi wiązać się z dużymi wydatkami, ale wręcz przeciwnie, pozwala zoptymalizować swój budżet.

    Zostaw komentarz